کمک به بچه ها

برای واریز کمک نقدی به حساب خیریه می توانید از فرم زیر استفاده کنید

فرم کمک مالی

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمک های خیرخواهانه با ما، در “تماس باشید” . شماره تماس: ۰۳۸۰۰۰۰۰